250 doanh nghiệp nộp thuế ‘khủng’ hơn 60.000 tỉ đồng

Chiều 10-1, Cục hải quan TP.HCM tổ chức hội nghị Tôn vinh 250 doanh nghiệp xuất sắc tiêu biểu nhất năm 2018. Đây là những doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định pháp luật về hải quan và đóng góp số thu thuế lớn cho ngân sách thành phố.

Trong năm 2018, trên địa bàn TP.HCM có gần 49.800 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, trong đó có 250 doanh nghiệp nộp thuế ở mức “khủng”.

Mặc dù chỉ chiếm 0,43% tổng số doanh nghiệp tại TPHCM nhưng số thuế 250 doanh nghiệp này nộp cho ngân sách của TP là 60.140 tỉ đồng, chiếm hơn 55% tổng thu ngân sách của Cục Hải quan TP.HCM trong năm 2018. Tổng kim ngạch nhập khẩu lên đến 23,9 tỉ USD, chiếm 42% tổng kim ngạch nhập khẩu.